Lovisenberg DPS

Sentralbord: 24 07 44 00 (8-15:30)

Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS,  
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo,

Avbestilling av time

Henvisning

Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (LDPS) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling til den voksne befolkningen i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka.

Kontaktinformasjon til enhetene ved LDPS