Kontaktinformasjon

Sykehusstyret og adm. direktør

Dette er en oversikt over medlemmer av styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, adm. direktør og instrukser for deres arbeid.

Møteplan for 2017: 2. februar, 6. april, 15. juni, 6. september, 17-18. oktober, 14. desember

Klikk på et årstall for å se styreprotokoller: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Styreleder
Styreleder LDS Bente Mejdel
Bente H. Mejdell
 
Aksjonærvalgte representanter
Kari Gran Bøe Styret LDS Vidar Haukeland
Kari Gran Bøe (nestleder) Vidar Haukeland (nestleder)
Styret LDS Hans Olav Syversen Styret LDS Ingar Pettersen
Hans Olav Syversen Ingar Pettersen
Kaare Granheim
Kaare Granheim
   
Ansattrepresentanter
Cecilie Piene Schrøder Geir Tarje Bruaset
Cecilie Piene Schrøder Geir Tarje Bruaset
Audun Mo
Audun Mo
 
Adm. direktør
Lars Erik Flatø
Lars Erik Flatø

 

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Asbjørn Siqveland

Ann-Christine Fritzsønn

Karen Kaasa

Margrete Thorstad

Inger Margrethe Holter

Lill-Tone Grahl Jacobsen 

 

Ansattes vararepresentanter

John Signebøen

Pernille Lunde

Marte Skinnarmo