Kontaktinformasjon

Jobb

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er et non-profit AS, som eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er lokalsykehus for flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. 

undefinedSykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. 

Kart og veibeskrivelse.
Årsrapport, organisasjon og nøkkeltall.
Verdigrunnlag og strategiske mål.
Barnehage

undefined