Om Oss

Besøkstid

Klinikk for kirurgi: 15:00 - 19:00
Klinikk for medisin: 13:00 - 19:00

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo med ansvar for indremedisin og psykisk helsevern inkludert øyeblikkelig hjelp, og har også noen særskilte funksjoner som planlagt kirurgi, hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.

Jobbsøk ved LDS

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er et non-profit AS, som eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er lokalsykehus for flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. 

Les mer

Årsrapport, organisasjon og nøkkeltall

Sykehusets årlige omsetning er på ca 1,8 mrd kr og vi har ca 1300 årsverk. Her finner du nøkkeltall og årsrapporter for de siste årene. Sykehuset drives på ideell basis, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Les mer

Verdigrunnlag og strategidokument

Ordet diakoni betyr å stå til tjeneste og å ha omsorg for. Diakonien tar utgangspunkt i den omsorgen Jesus viste for syke og forsømte. Basert på kjerneverdiene nestekjærlighet og kvalitet skal sykehuset gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener.

Les mer

Et historisk tilbakeblikk

Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, pioneren Cathinka Guldberg, i 1868. Hennes innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg var med på å skape grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet ved sykehuset.

Les mer

Kommunikasjonsavd.

Sentralbord: 23 22 50 00
E-post: post@LDS.no
Pressekontakt, mediehenvendelser:
Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem
Tlf.: 23 22 50 82 / 98 20 75 12
E-post: toh@LDS.no
Henvendelser om nettsidene:
Webredaktør Johan Stenseth
Tlf.: 23 22 50 24
E-post: josst@LDS.no

 

 

 

 

Fakturainformasjon

Lovisenberg Diakonale Sykehus kan sende og motta EHF faktura, samt faktura per e-post.
Adressen er 9908:965985166
Fakturahenvendelser og fakturaer som PDF: regnskap@lds.no

 

Kontakt

Kontaktinformasjon til enheter og personer ved sykehuset.

Les mer