Forskning

Forskningssjef: Anners Lerdal

Lokale forskningskoordinatorer:
TAKO - Hilde Nordgarden
Kirurgi - Trude von Trepka
Kirurgi - Merete T. Egeland
Medisin - (Forskn. og dr.grad.) Ana Urzua Riquelme
Medisin - (Fagutv.) Anita Tollisen
Psykiatri -
NWI - Stine Mathisen
LDPS - Kristi Homme

Publikasjoner

Her er en oversikt over publikasjoner ved Lovisenberg Diakonale Sykehus fra og med 2004.

Les mer

Enklere for pasienter å delta i forskning

Det blir nå enklere for pasienter som ønsker å delta i behandlingsstudier. Et nytt nasjonalt nettsted gir deg lettere tilgang til og oversikt over kliniske studier som utføres ved norske sykehus.

Les mer