Behandling

Telefon: 23 22 50 00

Sykehuset postadresse er:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Velkommen som pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Her har vi samlet en del informasjon om våre tilbud. Vi håper du finner det du leter etter, hvis ikke ta gjerne kontakt med webredaktør.

Henvisning

Fastleger, legevakter og avtalespesialister kan henvise pasienter til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS).

Les mer

Raskere tilbake

Stortinget har bevilget midler for å få sykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb. Sykehuset har inngått avtale om tilbud innen poliklinisk psykologbehandling ved Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter, samt for funksjonelle mage-/tarmproblemer.

Les mer

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du mange rettigheter. Her finner du informasjon om noen viktige rettigheter, og hvor du finner mer informasjon om dette.

Les mer

Brukerutvalget ved LDS

Brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet ved sykehuset blir best mulig. Utvalget er et uavhengig, rådgivende organ for sykehuset og rapporterer til administrerende direktør.

Les mer

Pasientinformasjonsfilmer

Her finner du pasientinformasjonsfilmer. De korresponderer med den informasjon som er gitt av personalet til pasientene. Foreløpig er det lagd film som viser bruk av krykkegang og Minipep, samt en film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus.

Les mer

Pasientkurs

Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets hovedoppgaver. Opplæringen gis til pasienter og pårørende som en del av behandlingen.

Tolk

Klikk på lenkene under. Husk å sjekke at det er riktig avdeling på bestillingen.

BESTILLING av tolketjenester fra Lovisenberg Diakonale Sykehus

AVBESTILLING av tolketjenester fra Lovisenberg Diakonale Sykehus

EVALUERING - Hvis du vil gi tilbakemelding om hvordan tolkeoppdraget var.

 

Les mer

International

Information in other languages may be downloaded to the right. Informasjon på andre språk kan lastes ned til høyre

Les mer