Hjelpemidler

Daglig tann- og munnstell er for mange en stor og vanskelig oppgave. Det finnes hjelpemidler som kan forenkle hverdagen.

 

Les mer

Om oss

Formidling av kunnskap og veiledning til tannhelsepersonell og annet helsepersonell, er senterets hovedoppgave.

Les mer

Diagnoser

TAKO-senteret har undersøkt mange pasienter med ulike diagnoser og her finner du noen beskrivelser av disse diagnosene.

Les mer

Forskning

TAKO-senteret ønsker å tilby best mulig informasjon, diagnostikk og behandlingsplaner, derfor er virksomheten forskningsbasert.

Les mer

TAKO-posten

Her finner du informasjon som kan bidra til å bedre den orale helsen hos personer med en sjelden diagnose.

Les mer

Oralmotorikk

Dersom følsomheten er nedsatt eller bevegeligheten redusert, kan det være nødvendig med behandling og trening.

Les mer

E-læringskurs

I dette kurset får fagpersoner informasjon om hvordan å legge forholdene til rette for mennesker med utviklingshemning.

Les mer