Kontaktinformasjon

Post 6 - Infeksjon og gastro

Henvisning

Hovedvekten av pasientene på post 6 blir behandlet for infeksjon- og gastro-medisinsk problematikk. Posten er en medisinsk sengepost med 26 senger, inkludert 2 høyteknologiske isolat der pasienter kan luftsmitteisoleres.

Telefonnummer: 23 22 58 50

Beliggenhet: 5. etasje i Lovisenberggt. 17, inngang via fra sykehusets hovedresepsjon. 

Seksjonsoverlege Mage-tarm sykdommer: Finn Strøm.
Seksjonsoverlege infeksjonssykdommer Per Gerlyng.

Vanlige diagnoser er:

  • Morbus Crohn
  • Ulcerøs kolitt
  • Leversvikt
  • Pneumoni
  • Erysipelas
  • Pyelonefritt
  • Sårinfeksjoner
  • Tuberkulose

Post 6 har et engasjert og dedikert personale. Posten er i tillegg praksisplass for sykepleie- og studenter for helsefag.

Ledige stillinger hos oss finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til avdelingssykepleier Hilde Hammervold.
Direkte telefonnummer til post 6 er: 23 22 58 50.