Kontaktinformasjon

Lovisenberg sykehusapotek

Mandag - 09:00 - 16:00. Tirsdag - fredag 08:00 - 16:00. Lørdag og søndag stengt.

E-post: Lovisenberg.oslo@apotek.no

Telefon: 23 22 54 00

Telefax: 23 22 54 01

Apoteker: Jan Egil Røe

Sykehusapoteket på Lovisenberg flytter til midlertidige lokaler

Sykehusapoteket skal pusses opp i perioden april - juni 2017. Apoteket flytter derfor i denne perioden til midlertidige lokaler ved siden av kantina/poliklinikkene i 2.etg på sykehuset, Lovisenberggata 17. All ekspedering av resepter og apotekvarer til kunder, samt legemidler og varer til sykehuset, vil foregå fra dette lokalet fra mandag 10.april. Nedpakking av varer og flytting vil skje gradvis fra onsdag 5.april, men apoteket holder likevel åpent. Det vil skiltes til det midlertidige lokalet.

Vi ønsker alle kunder velkommen til våre midlertidige lokaler!