Lovisenberg DPS

Sentralbord: 24 07 44 00 (8-15:30)

Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS,  
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo,

Avbestilling av time

Henvisning

Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (LDPS) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling til den voksne befolkningen i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka.

Kontaktinformasjon til enhetene ved LDPS


Raskere tilbake

Raskere tilbake ved Lovisenberg DPS tilbyr behandling på dagtid alle dager, og på kveldstid frem til kl. 20.30 på mandag, tirsdag og onsdag.

Seksjon gruppebehandling

Seksjon gruppebehandling består av et tverrfaglig team. Vi tilbyr et vidt spekter av behandlingsgrupper, og tar utgangspunkt i fire forskjellige innfallsvinkler: samtale, kropp, kreativitet og kunnskap.

Seksjon Ambulant virksomhet

Lovisenberg DPS har seks ulike team som yter ambulante tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Seksjon Døgn

Henvisning

Lovisenberg DPS har 17 døgnplasser i det som tidligere var Oslo Hospital. To av plassene disponeres av Akutteamet.

Les mer

Ruspoliklinikken

Henvisning

Ruspoliklinikken holder til i Trondheimsveien 80. Ruspoliklinikken tilbyr poliklinisk utredning og behandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til personer med skadelig eller avhengig bruk av rusmidler.

Les mer