Kontaktinformasjon

Tekniske problemer med sykehusets telefonsentral

Det er tekniske problemer ved noen Telenor-linjer inn til sykehuset. Sentralbordet virker som normalt. Ved telefonproblemer ang innleggelse av pasienter til Medisinsk mottak kan leger ringe tlf: 911 74 743. 

Vi ber om at kun leger benytter dette nummeret. Ny informasjon vil komme her fortløpende.