Kontaktinformasjon

Svindelfaktura

Sykehuset har fått henvendelser fra firmaer og privatpersoner som mottar falske betalingskrav fra LDS. Kjennetegnet er at kravene sendes som e-post med informasjon om betalingsopplysninger. 

Lenken i e-posten kan inneholde  krypteringsvirus, og må ikke klikkes på. Slett e-posten. Sykehuset sender ikke ut slike fakturaer. 

Navn på avsender virker troverdig, men mailadressen til avsender avslører svindel-epost som inneholder virus. 
 
Mottar du en faktura på e-post, slik eksempelet nedenfor viser, skal denne slettes!
Skulle du være i tvil om fakturaen er ekte eller ikke kan du skrive at du er i tvil og videresend e-posten med faktura til regnskap@lds.no.
Dette angrepet skjer helt utenfor sykehusets systemer, og det er beklageligvis ikke annet vi kan gjøre enn å advare, samt at det er politianmeldt.

Det er viktig at man ikke klikker på lenken til slike svindel-eposter, de kan inneholde virus, se eksempel (anonymisert):.

Fra: Navn Navnesen <NavnN@firmanavn.com.au>
Dato: 2. mars 2017 kl. 11:08
Emne: Faktura 943592 fra Lovisenberg Diakonale Sykehus as
Til: XXXXXX XXXXXXX
Kundenr : 647775
Faktura : 943592
KID : 0000758412226783717334
Betalingsfrist: 06.03.2017
Å betale : 141,24
Betales til : Swift: ESSE NOK 3992 / / Iban: NO 57 1178491857

Regnskapsavdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS